Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen de Projectbemiddelaar, laat dan hier uw gegevens achter.

E-mail* 

Voornaam* 

Achternaam* 

Bedrijf* 

Opmerking* 

T.H. (Harry) W. van Splunder, 1945

Focus
Mijn bemiddelingspraktijk heeft mij de volgende overtuiging gegeven: bemiddeling op (pro)actieve wijze met gebruikmaking van mijn kennis van de bouwcultuur en mijn mediationvaardigheden in combinatie met (niet-) bindend advies is een bewezen, krachtig middel om in korte tijd en met geringe kosten een geschil op te lossen.

Ervaring
Als civiel ingenieur heb ik een kleine 40 jaar in de ‘grote bouw’ gewerkt bij Volker Wessels (internationaal) en Strukton (Nederland) met name in de (haven)infrastructuur, mariene constructies inclusief offshore en utiliteitsbouw.
Aanvankelijk als eindverantwoordelijke op projecten en de laatste 15 jaar als directeur op bedrijfsniveau. Contractzaken hebben altijd mijn sterke aandacht gehad met het doel vooral financiële risico’s te beheersen. Mijn ervaring heb ik opgedaan in design & construct contracten en bouwteamvormen, waarbij vaak alle disciplines uit de gehele bouwketen betrokken waren (opdrachtgevers, architecten, constructeurs/ontwerpers, aannemers, onderaannemers, toeleveranciers etc.).

Na mijn pensionering in 2008 ben ik actief geworden als arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en als zelfstandig bemiddelaar in bouwconflicten. Als bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators beijver ik mij om in de bouw-, infra- en vastgoedmarkt meer bekendheid te geven aan alternatieve geschilbeslechting.

Persoonsbeschrijving
Mijn competenties en persoonskenmerken als professionele onderhandelaar/bemiddelaar zijn: materiedeskundig, samenwerkingsgericht, creatief, proactief, beheerst, luisterend oor, resultaatgericht, analytisch (ook in mensgedrag) en geïnteresseerd in wat mensen beweegt.

Achtergrond
Mijn kennis en ervaring bevinden zich binnen de volgende werkvelden:

  • Technisch
  • Organisatorisch
  • Contractueel
  • Samenwerking
  • Planvoorbereiding
  • Bouwuitvoering
  • Oplevering/nazorg/ingebruikname/instandhouding
  • Aansprakelijkheden/verzekeringen

Werkwijze
Voordat het eerste gesprek met partijen plaatsvindt, ontvangen zij een korte uitleg over hoe het bemiddelingsproces in hoofdlijnen zal verlopen en over welke kernpunten voorop staan, zoals vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, mandaat van partijen en mijn onafhankelijkheid. Ook wordt een concept bemiddelingsovereenkomst toegezonden. Hierin worden de uitgangspunten van de bemiddeling beschreven. Om mij goed voor te bereiden op de eerste bemiddelingsbijeenkomst vraag ik partijen een dossier samen te stellen van documenten, die partijen van belang achten. Veelal blijkt het nodig nog aanvullende

stukken van partijen op te vragen. In de bijeenkomsten wordt partijen gevraagd hun zienswijzen aan elkaar toe te lichten en daarop te reageren. Op basis van mijn specifieke kennis en ervaring zal ik partijen nader bevragen en reageren op hun zienswijzen. Vervolgens worden de partijbelangen in beeld gebracht en oplossingsrichtingen geïdentificeerd, welke worden onderzocht op haalbaarheid. Met partijen overleg ik afzonderlijk en gezamenlijk. Afzonderlijk om snel de diepere achtergronden van het geschil in beeld te krijgen.
 
De bemiddelingen die ik heb gedaan, leren dat – bijna zonder uitzondering – partijen (op onderdelen van hun geschil) een al dan niet bindend inhoudelijk advies willen. Mijn brede deskundigheid staat toe dit advies in praktisch alle gevallen te geven. Gecombineerd met een door mij verstrekt perspectief van hun kansen bij rechtspraak of arbitrage, geeft het inhoudelijk advies partijen net dat laatste duwtje om te schikken.

De bereikte oplossing van het geschil wordt in concept door mij vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die ik partijen adviseer te laten toetsen door hun adviseur(s) alvorens te ondertekenen.

h.vansplunder@deprojectbemiddelaar.nl

06 5147 4835

mr. ing. J.J. van de Vijver

Met mijn achtergrond als bouwrechtadvocaat is mijn focus erop gericht om partijen vanuit een onafhankelijke positie, een nuchtere kijk te geven op de eigen kansen in een mogelijke procedure alsook een nuchtere kijk te geven op die kansen van de wederpartij. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat met een goed inzicht in de goede en kwade kansen van een procedure, partijen onder begeleiding van ondergetekende er vaak zelf uitkomen.
Lees meer

ir. T.H.W. van Splunder

Mijn bemiddelingspraktijk heeft mij de volgende overtuiging gegeven: bemiddeling op (pro)actieve wijze met gebruikmaking van mijn kennis van de bouwcultuur en mijn mediationvaardigheden in combinatie met (niet-) bindend advies is een bewezen, krachtig middel om in korte tijd en met geringe kosten een geschil op te lossen.
Lees meer

ir. H.F.A. Sprangers

Ik ben sterk in complexe dan wel weerbarstige geschillen. Bij ‘complex’ gaat het om een samenspel van meerdere kwesties. Bij ‘weerbarstig’ spelen ook immateriële zaken een rol.
Lees meer

ir. W.F. Westgeest

Door mijn inhoudelijke kennis van de techniek en het bouwproces kan ik het geschil terugbrengen naar de afzonderlijke componenten en de essentie. Dossiers met grote omvang en complexiteit worden overzichtelijk gemaakt door het luisteren naar partijen (of lezen van dossiers) en samenvatten. Respect voor ieders positie en mening blijft hierbij overeind.
Lees meer

mr. R.A.P. Schouwaert

Nuchter, resultaatgericht en praktisch maar zorgvuldig. Een benadering vanuit die kernwoorden blijkt effectief bij de oplossing van conflicten in de gebieds- en projectontwikkeling, ervaar ik al vele jaren in mijn praktijk. Dat het daarbij altijd gaat om mensenwerk is iets wat in mijn beleving te allen tijde voorop hoort te staan.
Lees meer


Klik hier voor praktijkvoorbeelden
   
Privacyverklaring - Colofon - Algemene Voorwaarden