Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen de Projectbemiddelaar, laat dan hier uw gegevens achter.

E-mail* 

Voornaam* 

Achternaam* 

Bedrijf* 

Opmerking* 

ir. H.F.A. (Huub) Sprangers, 1949

Focus
Ik ben sterk in complexe dan wel weerbarstige geschillen. Bij ‘complex’ gaat het om een samenspel van meerdere kwesties. Bij ‘weerbarstig’ spelen ook immateriële zaken een rol.

Ervaring
Sinds 1998 houd ik mij bezig met geschilbemiddeling in de bouw. Ik bemiddelde onder meer op verzoek van ACB (VNO/NCW), van de rechtbanken van Amsterdam, Breda, Den Haag en Rotterdam en van de gerechtshoven van Amsterdam en Den Haag. Mijn opdrachtgevers zijn ondernemingen (van beursgenoteerd tot kleinbedrijf), overheden (hogere en lagere) en particulieren (vaak stichtingen, verenigingen en dergelijke).

De kwesties die aan mij in de loop der jaren zijn voorgelegd lopen uiteen. Ik bemiddelde succesvol in geschillen over tunnels, funderingen, duikers, verbouwingen (van zowel huizen als bedrijven), nieuwbouw (idem), projectontwikkeling (woningbouw), bouwschade, bouwkosten (meerwerk) enzovoorts, maar ook bij stagnerende onderhandelingen over bedrijfssplitsing, bedrijfsovername en samenwerking. Mijn ruime ervaring en brede werkveld noemen partijen een voordeel. In evaluaties scoor ik ruim bovengemiddeld op snelheid, resultaat, onpartijdigheid en zorgvuldigheid.

Achtergrond
Ik studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en ongeveer anderhalf jaar Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Tussendoor verdiepte ik mij professioneel in muziek. Na mijn ingenieursexamen werkte ik in het bedrijfsleven achtereenvolgens als senior projectleider, zelfstandig ondernemer, investeerder en adviseur. Ik vervulde daarnaast vele bestuursfuncties in de werelden van theater, sport, zorg en beroep. Ik was onder meer oprichter, voorzitter en erevoorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging. Ik zat van 2002 tot en met 2011 in het Bestuur van het Nederlands Mediation Instituut en was van 1999 tot 2006 voorzitter van de Vereniging Bouwmediators.

Werkwijze
Als bemiddelaar behandel ik een geschil (of kwestie) als een project. Elke opdrachtomschrijving is uniek, met kenmerken die partijen passen. Ik treed afwisselend op als manager, onderhandelaar, planner, gespreksleider, coach en materiedeskundige. Ik overleg met partijen afzonderlijk en gezamenlijk. De afzonderlijke gesprekken dienen om de snelheid en de effectiviteit van de bemiddeling te bevorderen en om zicht te krijgen op het gehele palet van achterliggende oorzaken. De gezamenlijke gesprekken dienen (1) om speelveld en spelregels in beeld te brengen, (2) om helderheid over de tegenstrijdige, gedeelde en verenigbare belangen te verkrijgen, (3) om criteria voor de toetsing van mogelijke oplossingen te ontwikkelen en (4) om knopen door te hakken. Voor specifieke vraagstukken gebruik ik, indien partijen er zelf niet uitkomen, het middel van (bindend) advies op basis van een gezamenlijk opgestelde opdracht. Mijn doel is het bereiken van een door de partijen gedragen degelijke oplossing, die is vastgelegd en door hen ondertekend. Als dit doel naar mijn oordeel onbereikbaar is, verschaf ik partijen direct duidelijkheid.

h.sprangers@deprojectbemiddelaar.nl 

06 5474 7447

mr. ing. J.J. van de Vijver

Met mijn achtergrond als bouwrechtadvocaat is mijn focus erop gericht om partijen vanuit een onafhankelijke positie, een nuchtere kijk te geven op de eigen kansen in een mogelijke procedure alsook een nuchtere kijk te geven op die kansen van de wederpartij. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat met een goed inzicht in de goede en kwade kansen van een procedure, partijen onder begeleiding van ondergetekende er vaak zelf uitkomen.
Lees meer

ir. T.H.W. van Splunder

Mijn bemiddelingspraktijk heeft mij de volgende overtuiging gegeven: bemiddeling op (pro)actieve wijze met gebruikmaking van mijn kennis van de bouwcultuur en mijn mediationvaardigheden in combinatie met (niet-) bindend advies is een bewezen, krachtig middel om in korte tijd en met geringe kosten een geschil op te lossen.
Lees meer

ir. H.F.A. Sprangers

Ik ben sterk in complexe dan wel weerbarstige geschillen. Bij ‘complex’ gaat het om een samenspel van meerdere kwesties. Bij ‘weerbarstig’ spelen ook immateriële zaken een rol.
Lees meer

ir. W.F. Westgeest

Door mijn inhoudelijke kennis van de techniek en het bouwproces kan ik het geschil terugbrengen naar de afzonderlijke componenten en de essentie. Dossiers met grote omvang en complexiteit worden overzichtelijk gemaakt door het luisteren naar partijen (of lezen van dossiers) en samenvatten. Respect voor ieders positie en mening blijft hierbij overeind.
Lees meer

mr. R.A.P. Schouwaert

Nuchter, resultaatgericht en praktisch maar zorgvuldig. Een benadering vanuit die kernwoorden blijkt effectief bij de oplossing van conflicten in de gebieds- en projectontwikkeling, ervaar ik al vele jaren in mijn praktijk. Dat het daarbij altijd gaat om mensenwerk is iets wat in mijn beleving te allen tijde voorop hoort te staan.
Lees meer


Klik hier voor praktijkvoorbeelden
   
Privacyverklaring - Colofon - Algemene Voorwaarden