Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen de Projectbemiddelaar, laat dan hier uw gegevens achter.

E-mail* 

Voornaam* 

Achternaam* 

Bedrijf* 

Opmerking* 

Praktijkvoorbeelden

Hieronder enkele praktijkvoorbeelden.

Verbouwing
Opdrachtgever verstrekt een aannemer op basis van ruwbouw opdracht tot een omvangrijke verbouwing. Een architect stelde het bestek op. De UAV 1989 is van toepassing verklaard. Opdrachtgever en architect voeren samen directie.   Lees meer >


Bedrijfsverzamelgebouw
Janssen (J) wilde investeren in een bedrijfsverzamelgebouw, ook geschikt voor zijn eigen zaak. Hij koos voor een pand met een zogenoemde industriële uitstraling en kocht een stuk grond vlak langs de snelweg. Een aannemer gaf een offerte af. De financiering was snel rond.     Lees meer >


Niet bindend advies
Projectbemiddeling kan een goede functie vervullen bij lopende bouwprojecten waarbij de verhoudingen tussen de opdrachtgever en de aannemer volledig verstoord zijn geraakt. Zo is één van de aangesloten projectbemiddelaars eens betrokken geweest bij een geschil tussen een projectontwikkelaar en een aannemingsbedrijf waarbij het werk nog ongeveer een jaar had te gaan om tot oplevering te komen.     Lees meer >


Projectontwikkeling
Een gemeente verkocht grond. Een projectontwikkelaar ging aan de slag met het aan de man brengen van een te bouwen woningencomplex. De toekomstige eigenaren verenigden zich. Verkiezingen wierpen hun schaduwen vooruit, net als veranderde economische verwachtingen en financiële behoeften.     Lees meer >


Waterbeheer
Tussen een bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel en een ingenieursbureau ontstond een geschil over waterlopen. Men wenste actie om zowel financiële overwegingen als om de noodzaak van kwaliteitsbehoud. Om de laatste aarzelingen te overwinnen, spraken partijen vooraf afzonderlijk met de bemiddelaar.     Lees meer >


Bouwgeschil
Tussen een internationale onderneming en een aannemersbedrijf ontstond een geschil over de gang van zaken tijdens de bouw van enkele nieuwe grootschalige voorzieningen. Het financieel belang was groot. Een rechtszaak volgde. Halverwege de procedure kwam het idee op om bemiddeling te proberen.     Lees meer >


mr. ing. J.J. van de Vijver

Met mijn achtergrond als bouwrechtadvocaat is mijn focus erop gericht om partijen vanuit een onafhankelijke positie, een nuchtere kijk te geven op de eigen kansen in een mogelijke procedure alsook een nuchtere kijk te geven op die kansen van de wederpartij. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat met een goed inzicht in de goede en kwade kansen van een procedure, partijen onder begeleiding van ondergetekende er vaak zelf uitkomen.
Lees meer

ir. T.H.W. van Splunder

Mijn bemiddelingspraktijk heeft mij de volgende overtuiging gegeven: bemiddeling op (pro)actieve wijze met gebruikmaking van mijn kennis van de bouwcultuur en mijn mediationvaardigheden in combinatie met (niet-) bindend advies is een bewezen, krachtig middel om in korte tijd en met geringe kosten een geschil op te lossen.
Lees meer

ir. H.F.A. Sprangers

Ik ben sterk in complexe dan wel weerbarstige geschillen. Bij ‘complex’ gaat het om een samenspel van meerdere kwesties. Bij ‘weerbarstig’ spelen ook immateriële zaken een rol.
Lees meer

ir. W.F. Westgeest

Door mijn inhoudelijke kennis van de techniek en het bouwproces kan ik het geschil terugbrengen naar de afzonderlijke componenten en de essentie. Dossiers met grote omvang en complexiteit worden overzichtelijk gemaakt door het luisteren naar partijen (of lezen van dossiers) en samenvatten. Respect voor ieders positie en mening blijft hierbij overeind.
Lees meer

mr. R.A.P. Schouwaert

Nuchter, resultaatgericht en praktisch maar zorgvuldig. Een benadering vanuit die kernwoorden blijkt effectief bij de oplossing van conflicten in de gebieds- en projectontwikkeling, ervaar ik al vele jaren in mijn praktijk. Dat het daarbij altijd gaat om mensenwerk is iets wat in mijn beleving te allen tijde voorop hoort te staan.
Lees meer


Klik hier voor praktijkvoorbeelden
   
Privacyverklaring - Colofon - Algemene Voorwaarden