Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen de Projectbemiddelaar, laat dan hier uw gegevens achter.

E-mail* 

Voornaam* 

Achternaam* 

Bedrijf* 

Opmerking* 

De Projectbemiddelaar helpt actief en initiërend om geschillen in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra, snel en professioneel op te lossen. Betrokken partijen zijn huurders, pachters, (verenigingen van) eigenaren, alle soorten uitvoerende en ontwerpende partijen en overheden. De Projectbemiddelaar werkt hierbij projectmatig naar een oplossing toe en ziet het geschil als een managementopgave. De Projectbemiddelaar geeft vanuit een onafhankelijke positie 360° feedback en helpt partijen inzicht te krijgen in hun eigen positie (en proceskansen). Hij opereert in het gebied tussen arbitrage/rechtspraak en mediation (het laatste inbegrepen) en schuwt desgewenst het eigen oordeel niet. Daarnaast fungeert hij als proactieve procesleider en biedt als voordelen: eenvoud, alle aspecten van het geschil kunnen aan de orde komen, snelheid, (relatief) goedkoop, niets uitsluitend, materiedeskundigheid, oplossing in eigen hand en vertrouwelijkheid waar nodig.

mr. ing. J.J. van de Vijver

Met mijn achtergrond als bouwrechtadvocaat is mijn focus erop gericht om partijen vanuit een onafhankelijke positie, een nuchtere kijk te geven op de eigen kansen in een mogelijke procedure alsook een nuchtere kijk te geven op die kansen van de wederpartij. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat met een goed inzicht in de goede en kwade kansen van een procedure, partijen onder begeleiding van ondergetekende er vaak zelf uitkomen.
Lees meer

ir. T.H.W. van Splunder

Mijn bemiddelingspraktijk heeft mij de volgende overtuiging gegeven: bemiddeling op (pro)actieve wijze met gebruikmaking van mijn kennis van de bouwcultuur en mijn mediationvaardigheden in combinatie met (niet-) bindend advies is een bewezen, krachtig middel om in korte tijd en met geringe kosten een geschil op te lossen.
Lees meer

ir. H.F.A. Sprangers

Ik ben sterk in complexe dan wel weerbarstige geschillen. Bij ‘complex’ gaat het om een samenspel van meerdere kwesties. Bij ‘weerbarstig’ spelen ook immateriële zaken een rol.
Lees meer

ir. W.F. Westgeest

Door mijn inhoudelijke kennis van de techniek en het bouwproces kan ik het geschil terugbrengen naar de afzonderlijke componenten en de essentie. Dossiers met grote omvang en complexiteit worden overzichtelijk gemaakt door het luisteren naar partijen (of lezen van dossiers) en samenvatten. Respect voor ieders positie en mening blijft hierbij overeind.
Lees meer

mr. R.A.P. Schouwaert

Nuchter, resultaatgericht en praktisch maar zorgvuldig. Een benadering vanuit die kernwoorden blijkt effectief bij de oplossing van conflicten in de gebieds- en projectontwikkeling, ervaar ik al vele jaren in mijn praktijk. Dat het daarbij altijd gaat om mensenwerk is iets wat in mijn beleving te allen tijde voorop hoort te staan.
Lees meer


Klik hier voor praktijkvoorbeelden
   
Privacyverklaring - Colofon - Algemene Voorwaarden